Història


L’any 1984 la “Asociación de Salud Mental Horta Guinardó”, associació  sense ànim de lucre fundada a l’abril del mateix any, inicià l’assistència de la salut mental al districte 7è de Barcelona, Horta Guinardó, després de ser adjudicada mitjançant concurs públic convocat pel la Diputació de Barcelona. La gestió global d’aquest territori era de 190.000 habitants.

Al juliol de 1990, el Servei Català de la Salut va concertar el servei del Centre de Salut Mental d’Horta Guinardó amb la nostra Associació: Asociación de Salud Mental Horta Guinardó.

L'any 1994, l'ASM Horta Guinardó s'integra a Fòrum Salut Mental, que té com a valors la defensa d’un servei sanitari i social públic, equitatiu, accessible, universal, de qualitat i solidari, mitjançant una activitat integrada en la comunitat; el comportament ètic i la pràctica democràtica i participativa en tots els nivells de l’organització; el compromís amb l’ésser humà de reduir al màxim el patiment i l’exclusió, contribuint a la defensa dels drets humans, i la participació de la iniciativa social en la promoció, la gestió i el desenvolupament del sistema públic de salut.

Al darrer trimestre de l'any 1995, s'inicia el desdoblament del Csma Horta Guinardó amb l'ampliació de l'Equip Assistencial. El Csma Horta inicia el seu procés d'activitat, en un primer periode en un local al barri d'Horta, i com a seu definitiva i després d'obres d'acondicionament d'una antiga escola municipal fixa la seva seu definitiva al barri de Montbau on atendra a la població referent de les Àrees Bàsiques d'Horta 7D i 7F i Annex Vall d'Hebró 7E millorant l'accessibilitat dels usuaris i una assistència més fluida.

Al mes de desembre de 2002 es consolida l'Equip del PSI (Programa de Serveis Individualitzats) amb cuatre professionals diplomats universitaris (infermeria, treball social i educador social). El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) Horta Guinardó és una estratègia assistencial adreçada a les persones amb Trastorn Mental Sever (TMS) amb l’objectiu prioritari d’atendre les necessitats concretes de cada pacient, tant a prop com sigui possible del seu entorn natural, per tal d’aconseguir la màxima qualitat de vida que pot ofertar el seu entorn i les seves capacitats personals. A partir d’aquestes necessitats el programa vetllarà per la continuïtat assistencial de les persones ateses, incidint en que els serveis sanitaris i socials s’adaptin i es posin en funció d’aconseguir un procés positiu tant en l’àmbit clínic com rehabilitador.

L'any 2010es constitueix l'associació BCN Salut Mental a partir d’una aliança estratègica de les entitats Centre Psicoteràpia Barcelona, Fundació de S.M. CPB, Asociación Salud Mental Horta-Guinardó i Fundació Els Tres Turons, per tal de potenciar conjuntament, l’experiència assistencial, de gestió, rehabilitadora, d’inserció social i laboral, i l’ètica assistencial de les tres entitats en el camp de la salut mental comunitària. La missió principal de l’associació BCN Salut Mental és facilitar la integració funcional de les entitats i com entitat d’iniciativa social sense afany de lucre, s’adreça a promoure la continuïtat assistencial en el territori en la prevenció, atenció i rehabilitació comunitària de persones que pateixen algun trastorn o malaltia mental vetllant per la promoció dels seus drets de ciutadania i del mes alt grau d’autonomia personal i social de les persones ateses, les seves famílies i la promoció de valors mes justos i solidaris al conjunt de la societat respectant l’autonomia de gestió i titularitat de cada empresa.Entitat proveïdora:

Amb el suport de:

Entitat membre de:

 

 

 

 logo LaUnió 300 dpi

Entitat acreditada per:

 ISO 9001logo Codi Tipus 72dpi

Web Mèdica Acreditada. 

 
Veure més informació

2018 Asociación Salud Mental Horta Guinardó | CIF: G08936619 | CSMA HORTA | CSMA GUINARDO | Avís Legal | Mapa web

Darrera actualització: Abril 2018

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.